Līdzdalības iespējas

Projekts “EESK – Latvijas pilsoniskās sabiedrības ceļš uz ES institūcijām”

 No 2013. gada 1. marta līdz 2014. gada 28. februārim Eiropas Kustība Latvijā īstenos projektu „EESK – Latvijas pilsoniskās sabiedrības ceļš uz ES institūcijām”, kura mērķis ir veicināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā ES līmenī (līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/241/123). Projekta vispārējais mērķis ir palielināt Latvijas sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā Latvijas un ES līmenī un uzlabot tās efektivitāti. Projekta tiešais mērķis ir stiprināt EKL un vismaz 20 citu NVO kapacitāti līdzdalībai politikas plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesos Eiropas Ekonomikas un sociālajā komitejā (EESK). Tas ietvers atbilstošās administratīvās kapacitātes celšanu, jaunu zināšanu un praktisko prasmju apguvi, jaunu partneru piesaisti, kā arī – projekta ilgtspējas nolūkiem – multiplikāciju.

Projekta ietvaros tiks sagatavoti informatīvie materiāli/”līdzdalības rokasgrāmatas” projekta dalībniekiem un citiem interesentiem; notiks vismaz 20 konsultācijas ar NVO (u.c. ekspertiem) par EESK dokumentu projektiem u.c. aktuālajiem dokumentiem; tiks sniegtas konsultācijas par līdzdalības iespējām; rīkotas informatīvas diskusijas u.c.

Jāatzīmē, 2013. gads Eiropas Savienībā ir pasludināts par Eiropas Pilsoņu gadu, un viens no tā mērķiem ir demokrātijas un pilsoniskās līdzdalības stiprināšana. EKL īstenotais projekts cita starpā dos ieguldījumu Pilsoņu gada prioritāšu sasniegšanā Latvijā, bet to var uzskatīt arī par inovatīvu pilotprojektu visas ES mērogā.

Ja arī Jūs interesējaties par dalību projektā vai vēlaties saņemt plašāku informāciju par EESK vai līdzdalību ES līmenī, aicinām sazināties ar vienu no projekta ekspertēm Kristīni Gailīti: info @ eiropaskustiba.lv. EKL apzinās potenciāli ieinteresētās organizācijas arī no savas puses, kā arī jau drīzumā publicēsim pirmos informatīvos materiālus!

Šī interneta vietne tiks regulāri papildināta un atjaunota, lai atspoguļotu projekta gaitu. Sekojiet līdzi projekta aktivitātēm arī EKL Ziņu lapā un sociālajos medijos!

Plašāku informāciju Jums labprāt sniegs projekta informācijas speciāliste Līva Sniķe: info @ eiropaskustiba.lv, mob. +371 2888 3143+371 2888 3143. Mūsu adrese: Merķeļa iela 13-424 (Rīgas Latviešu biedrības nams, 4. stāvs pa labi), Rīga, LV-1050.

E-rokasgrāmata „Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja – Tavs ceļš uz ES institūcijām. Palīgs pilsoniskās sabiedrības organizācijām pārstāvēt savas intereses ES līmenī un uzzināt par ES organizāciju viedokli darbam Latvijā.”

Papildinātā e-rokasgrāmata: Spiest šeit!

Visa informācija vienuviet!

 

Projekta dalībniekiem: 2 minūšu anketa

Projekta jaunumi:

Projekts „EESK – Latvijas pilsoniskās sabiedrības ceļš uz ES institūcijām” veiksmīgi noslēdzies (14.03.2014)

Veiksmīgi norisinājušās Eiropas Kustība Latvijā rīkotās diskusijas par Latvijas NVO iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā Eiropas līmenī (25.02.2014)

Eiropas Kustība Latvijā apkopo labās prakses piemērus jauniešu nodarbinātības jomā (18.02.2014)

Eiropas Kustība Latvijā rīko apaļā galda diskusiju „Latvija + ES 2014, 2015… Ceļa karte Latvijas NVO” 24.februārī (18.02.2014)

Eiropas Kustības Latvijā rīkotais seminārs „12 Padomi Tavas NVO veiksmes stāstam Latvijā un ES” (11.02.2014)

Aicina iesūtīt labās prakses piemērus jauniešu bezdarba jomā! (05.02.2014)

Eiropas Kustība Latvijā apkopo ieteikumus EESK atzinumu projektam par praksēm (04.02.2014)

EKL apkopo viedokļus par EESK atzinumu vides jomā (28.01.2014)

EESK janvāra jauno atzinumu projektu tēmas (21.01.2014)

EKL apkopo ekspertu viedokļu par EESK atzinumu projektu izglītības jomā (14.01.2014)

Aicinām izteikt viedokli par EESK atzinumu projektu izglītības jomā (07.01.2014)

Aicinām izteikt viedokli par jaunajiem EESK atzinumu projektiem (17.12.2013)

Aicinām izteikt viedokli par EESK atzinumu projektiem (10.12.2013)

EKL apkopo ekspertu viedokļus EESK atzinumu projektā „Jaunās psihoaktīvās vielas” SOC/497 (03.12.2013.)

EKL aicina izteikt viedokli par EESK atzinumu projektu “Jaunās psihoaktīvās vielas” (27.11.2013.)

Aicinām izteikt viedokli par EESK atzinumu projektiem par Eiropas Monetāro Savienību un nākamajās vēlēšanām (19.11.2013)

Aicinām izteikt viedokli un komentārus par jaunajiem EESK atzinumu projektiem (12.11.2013.)

Aicinām izteikt komentārus atzinuma sagatavošanā par vēlēšanām (29.10.2013.)

EESK plenārsēdē tiek apstiprināti Eiropas Kustība Latvijā iesniegtie grozījumi (22.10.2013.)

Aicinām izteikt viedokli par EESK plānotajiem atzinumiem (08.10.2013.)

Komentējiet: ES stratēģija ēnu ekonomikas un nelegālās nodarbinātības apkarošanai (09.08.2013.)

Pateicoties Latvijas ekspertiem, iestrādāti 7 vērtīgi grozījumi EESK atzinumā par „izglītības pārvērtēšanu” (31.07.2013.)

Sīvā cīņā pieņemts EESK atzinums par tabaku; par spīti tabakas lobija pretestībai, iestrādātas arī vairākas Latvijas ekspertu idejas (31.07.2013.)

Iespēja NOTEIKT ES dienaskārtību (sociālie, nodarbinātības, pilsoniskuma jaut.) – IESAKIET tēmas pašiniciatīvas atzinumam! (19.07.2013.)

Jaunās tēmas EESK darbā – Jūsu iespējas līdzveidot ES lēmumus! (05.07.2013.)

Gaidām komentārus: EK direktīva par darba ņēmēju pārvietošanās brīvību (02.07.2013.)

Gaidām komentārus: ES regulējums mazajam & vidējam biznesam, aviopasažieru tiesības (13.06.2013.)

Gaidām komentārus par EESK dokumenta projektu – “Brīvprātīgā darba statistiskais novērtējums” (06.06.2013.)

EKL Kongresā atjaunināta EKL Darbības programma 2012.-2015. gadam, Rīcības plāns (31.05.2013.)

Eiropas Kustības Latvijā biedru aptauja – Jūsu ekspertīzes jomas un priekšlikumi EKL darbam

Jauni baneri EKL projektam – priecāsimies, ja mūs atbalstīsiet! Saite: www.eiropaskustiba.lv/iespejas, attēli:

baneris Nr.1Baneris Nr.2

Jaunas iespējas Jums līdzveidot ES lēmumus – EESK “jaunie darbi” (17.05.2013.)

Ziņas: “EKL sadarbībā ar ekspertiem pilnveido EESK atzinumu par Arktiku” (23.04.2013.)

Ziņas: “EKL sadarbībā ar Latvijas ekspertiem pilnveido EESK atzinumu par atjaunojamo enerģiju” (23.04.2013.)

2. preses relīze – “Eiropas Kustība Latvijā sadarbībā ar ekspertiem vēršas pret tabakas lobija mahinācijām ES” (16.04.2013.)

EESK “jaunie darbi” – jaunās iespējas līdzveidot ES lēmumus! (11.04.2013.)

Nevalstiskajām organizācijām – “Aicinājums pieteikties ES politikas līdzveidošanai – Latvijas sabiedrībai svarīgos jautājumos!” (27.03.2013.)

1. preses relīze – “Eiropas Kustība Latvijā atbalstīs nevalstisko organizāciju līdzdalību ES līmenī” (04.03.2013.)

 

Īpaši pateicamies par sadarbību minētajiem ekspertiem un organizācijām (izņemot ministriju ekspertus; nejaušā secībā), kas ir snieguši konsultācijas projekta ietvaros!

ekspertu_tabula_19-08

Svarīgākie EESK atzinumi, pie kuriem pašlaik notiek vai ir noticis darbs

atzinumu_tabula_19-08

Eiropas Kustības Latvijā projekts „EESK – Latvijas pilsoniskās sabiedrības ceļš uz ES institūcijām” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu, līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/241/123.

SIF_EESK_visi_logo_

92.07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Šis materiāls ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Par materiāla saturu atbild Eiropas Kustība Latvijā.

Pateicamies par atbalstu Sorosa Fondam – Latvija!