Vērtību ABC “PATSkaņi vai LĪDZskaņi – MĒS” konkursa nolikums