„Aktīva pilsoniskā līdzdalība: Latvija = ES” (Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/191/1/NAC/023/2013)