“EESK – Latvijas pilsoniskās sabiedrības ceļš uz ES institūcijām”